Kaikille koiraharrastajille rotuun tai karvanlaatuun katsomatta

Koiran hankinta huomioi nämä asiat

Koiran hankinta edellyttää kunnollista pohjatyötä. Hetken mielijohteesta koiraa ei kannata ostaa, sillä kyseessä on uusi perheen jäsen seuraavaksi 10-15 vuodeksi. Usein koiraa hankkivasta tulee nopeasti malttamaton, sillä pentukuume saattaa yllättää voimakkuudellaan ja koira pitäisi saada mahdollisimman nopeasti. Maltti on kuitenkin tärkeää, sillä on paljon huomioitavia asioita, joita kannattaa ensin pohtia.

Huolellisella pohjatyöllä ehkäistään monta murhetta. Koiran hankintaprosessi kestää pikemminkin vuosia kuin kuukausia. Toki koiran voi saada nopeastikin, mutta yleisempää on, että siitä kun ajatus on ensimmäisen kerran tullut mieleen, on mennyt vuosi tai jopa pari ennen koiran saapumista kotiin. Osa koiraroduista on lisäksi niin suosittuja, että pennun odottamiseenkin menee aikaa runsaasti.

Varsinkin ensi kertaa koiraa hankkivien kannattaa opiskella jo ennen koiran saapumista hieman koiran kouluttamista. Lukemalla artikkelin ”Koiran kouluttaminen: kattava tietopaketti” saa hyvin pohjatietoa tästä tärkeästä aiheesta. Lisäksi kannattaa pennun saavuttua lähteä sen kanssa koirakurssille hyvin varhaisessa vaiheessa. Kuono.fi verkkokurssilla Koiran koulutuksen perusteet 2.0 on helppo opiskella koiran kanssa missä vain ja milloin itselle sopii.

Koiran hankinta alkaa oikean rodun valinnalla ja sen käyttötarkoitukseen perehtymisellä

Koirarotuja on satoja ja jokainen rotu on jalostettu tiettyyn tarkoitukseen ja tehtäviin. Tätä kutsutaan rodun käyttötarkoitukseksi ja se asettaa koiran käyttöehdot. Jos näitä ehtoja ei huomioi, on ongelmia tiedossa. Koiraa ei koskaan tule valita pelkästään sen ulkonäön perusteella, vaan aina kun jostain rodusta kiinnostuu, tulee ensimmäisenä lukea sen käyttötarkoitus. Kun tämän on lukenut, tulee pohtia huolellisesti, miten pystyisi koiralle tarjoamaan toimintaa, joka vastaa sen käyttötarkoitusta. Jos tämä ei toteudu koiralle voi helposti tulla käyttäytymisongelmia ja näin sen hyvinvointi heikentyä. Koiran käyttötarkoituksen ja oman arjen on sovittava yhteen.

Koirissa on aktiivisia rotuja, jotka tarvitsevat huomattavasti enemmän liikuntaa kuin toiset. Joillain roduilla on suuri paimenvietti, jonka takia ne herkästi lähtevät pyörien tai juoksijoiden perään. Osa roduista on enemmän seurakoiria ja toiset laumanvartijoita, jotka eivät niin vieraista välitä. On myös paljon rotuja, jotka eivät lähtökohtaisesti sovellu kaupunkiympäristöön ja rotujen koulutettavuuskin vaihtelee. Jos koiran käyttötarkoitus on toimia rekikoirana, on selvää, että tämän toiminnan tarjoaminen voi olla Etelä-Suomessa haastavaa. Ahkera lenkkeilijä ei välttämättä saa lenkkikaveria jokaisesta seurakoirarodusta. Kennelliiton HankiKoira.fi-sivustolta löytyykin hyödyllinen kysely, jonka avulla voi kartoittaa itselle sopivia koirarotuja.

Sekarotuisten koirien osalta kannattaa huomioida ne rodut ja niiden käyttötarkoitukset, joita kyseisessä koirassa on. Sekarotuinen on aina taustalla olevien rotujensa summa ja joskus yhdistelmä voi tuoda yllätyksiä koiran käyttäytymisessä. Mikäli pohtii sekarotuista koiraa, on huomioitava kuitenkin aivan samoja asioita kuin rotukoiraakin hankkiessa.

Koiran hankinta edellyttää monipuolista rotuun tutustumista

Kun jokin rotu alkaa tuntua kiinnostavalta, pitää siihen tutustua laajasti. Pelkän kirjallisen tiedon varassa ei päätöstä kannata tehdä, vaikka siihenkin on perehdyttävä huolellisesti. Paikkansa pitävää tietoa saa ainakin kyseisestä rotua edustavalta rotuyhdistyksiltä. Yhdistyksillä on usein myös jonkinlainen pentuinfo, josta voi kysellä rodun ominaisuuksista tarkemmin.

Koiranäyttelyt ja harrastuskentät ovat oivallisia paikkoja tavata eri-ikäisiä ja -luonteisia koiria. Näissä tapahtumissa pääsee myös usein juttelemaan rodun omistajien ja kasvattajien kanssa. Heitä kannattaa lähestyä rohkeasti sillä yleensä kaikki koiran omistajat juttelevat mielellään koirista ja omasta rodustaan.

Koiran hankinta perustuu rehelliselle pohdinnalle perheen resursseista

Kun haaveilee koirasta, on mietittävä hyvin rehellisesti omia resurssejaan. Koira tarvitsee runsaasti aikaa varsinkin ensimmäisen puolentoista vuoden aikana, jolloin peruskoulutus tehdään. Jos arki tuntuu jo ennen koiraa kiireiseltä ja raskaalta ei koira yleensä helpota tilannetta. Koiraa tulee hoitaa, kasvattaa sekä kouluttaa ja tähän menee aina runsaasti aikaa rodusta riippumatta.

Pentuarki voi olla hyvin raskasta ja yleensä koiran kanssa tulee myös jonkinlaisia pieniä tai isoja haasteita, jotka pitää ratkoa. Pennun voi olla vaikea sopeutua olemaan yksin tai se varttuessaan alkaa rähistä hihnassa. Jos aika on kortilla jo ennen koiran saapumista, voi olla hyvin vaikea löytää voimavaroja ongelmien ratkomiseen.

Resurssien pohdintaan kuuluu myös miettiä, miten oma talous kestää, jos koira sairastaa paljon. Koiran hinta on pienin osa kuluista, joita koira tuo. Kuluja tulee myös mm. ruoasta, luista, leluista, tarvikkeista, mahdollisista vakuutuksista, turkinhoidosta, madotuksista, rokotuksista ja eläinlääkärikuluista. Lisäksi mahdolliset tihutyöt ja vaikkapa hammashoito voivat aiheuttaa lisäkuluja. Kustannuksia syntyy myös jos haluaa harrastaa ja  osallistua erilaisille koirakursseille tai tarvitsee kouluttajan apua joihinkin asioihin.

Koiran hankinta lapsiperheeseen

Varsinkin lapsiperheiden tulee olla rehellisiä omista voimavaroistaan, sillä koiranpentu vie aikaa ja vaatii huomiota samaan tapaan kuin pieni vauva. Lasten ja pennun yhteiselo ei yleensä suju tuosta noin vaan. Lapset pitää erikseen opettaa ja pentu kouluttaa tulemaan toistensa kanssa toimeen. Lisäksi lapsia ja koiraa on aina valvottava, varsinkin jos lapset ovat pieniä.

Pentua ei myöskään koskaan hankita lapselle tai nuorelle, vaan aikuinen on koiran hoidosta aina viime kädessä vastuussa. Koko perheen onkin hyvä olla vahvasti mukana hankkimassa koiraa, sillä koira tulee vaikuttamaan jokaisen perheenjäsenen elämään tavalla tai toisella.

Lue myös: Koira ja lapset

Narttu vai uros

Koiran sukupuoli on asia jonka miettimiseen kannattaa käyttää hetki aikaa. Sukupuoli näkyy koiran käytöksessä voimakkaastikin.

Nartut ovat pienikokoisempia kuin urokset ja nartuilla on tyypillisesti juoksut kaksi kertaa vuodessa. Juoksujen aikana nartun käytös voi muuttua ja juoksujen jälkeen joillakin nartuilla voi olla pahojakin valeraskausoireita. Valeraskausoireet voivat olla kaikille osapuolille todella stressaavia. Juoksut voivat aiheuttaa haasteita myös harrastusten osalta, koska juoksuinen narttu ei voi osallistua kisoihin tai koiranäyttelyihin.

Uroksilla on hormonien osalta tasaisempaa, joten ne käyttäytyvät hyvin samalla tavalla koko ajan. Urokset kuitenkin yleensä reagoivat jollain tavalla naapuristossa oleviin juoksuisiin narttuihin. Joskus tämä reagointi voi olla hyvinkin voimakasta ja arkea haittaavaa.

Koiran hankinta rescue-yhdistyksestä

Rescue-taustaisen koiran hankinta kannattaa tehdä aina luotettavan yhdistyksen kautta. Luotettava yhdistys antaa paljon informaatiota jo alkuvaiheessa, eikä myöskään anna koiraa ihan kenelle vaan eikä ilman pohdinta-aikaa.

Rescue-koira voi olla hyvin traumatisoitunut ja vaatii paljon kouluttamista ja ihmisen aikaa. Joskus aikuinenkaan koira ei ole sisäsiisti ja saattaa pelätä voimakkaasti lähes kaikkea. Usein tällaisen taustan omaavat koirat ovat aikuisia, mutta pentujakin on saatavilla. Pentukin voi olla kuitenkin traumatisoitunut esimerkiksi emon puutteellisen hoivan vuoksi.

Koirien taustoista ei useinkaan tiedetä paljoa ja osa on joutunut viettämään koiratarhoilla jopa vuosia. Tarhaympäristössä kasvanut koira ei ole ehkä lainkaan sopeutunut elämään ihmisten yhteiskunnassa tai sisätiloissa ihmisen kanssa. Rescue-koira tarvitseekin osaavan ja hyvin sitoutuneen kodin itselleen, jotta siitä saa hyvän koirakaverin itselleen. Rescue-taustaisen koiran koulutus ja kasvatus teettää usein huomattavan paljon työtä, mutta siitä voi aivan hyvin tulla erittäin rakas perheenjäsen.

Tällaisesta koirasta haaveilevan on kuitenkin erityisen tarkasti punnittava omia kykyjään ja mahdollisuuksiaan. Tätä pohdintaa voi tehdä esimerkiksi rescue-yhdistyksen edustajien ja muiden rescue-koirien omistajien kanssa.

Koiraa ei tule hankkia pentutehtaasta, se on epäeettistä ja vaarallista

Pentutehtaan tunnistaa tyypillisesti siitä, että emoa ei pääse tapaamaan. Pentu saatetaan haluta tuoda johonkin muualle ostajalle ja se myös pyritään myymään nopeasti. Tyypillistä on myös uhkailu, että pentu lopetetaan jos kukaan ei osta sitä.

Pentutehtaasta ostettu pentu saattaa olla jo luovuttaessa vakavasti sairas ja altis kuolemaan pian. Pentua saatetaan väittää luovutusikäiseksi, mutta se onkin paljon nuorempi. Kauppakirjaa ei tehdä, käytetään prepaid-liittymiä yhteydenpitoon ja pennuista ilmoitetaan erilaisilla netin markkinapaikoilla. Pentutehtailusta tai sen epäilystä on aina syytä ilmoittaa viranomaisille.

Lisää tietoa pentutehtailusta löytyy Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen Halpakoira-sivustolta.

Koiran hankinta rodun kasvattajalta

Kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut kasvattaja on sitoutunut kasvattamaan koiria Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan. Koiran kaupassa kuuluu käyttää aina kirjallista sopimusta ja yleensä Kennelliiton valmiita sopimuspohjia. Muutkin sopimuspohjat ovat Kennelliiton ohjeiden mukaan sallittuja. Sopimus on käytävä kuitenkin aina huolellisesti yhdessä kasvattajan kanssa läpi, jotta riitatilanteilta vältyttäisiin.

Koiran kasvattaja voi olla korvaamaton tuki pennun kasvatuksessa ja elinikäisiä ystävyyssuhteita voi myös syntyä. Hyvä kasvattaja haastattelee pennusta kiinnostuneet ihmiset hyvinkin yksityiskohtaisesti, sillä ammattitaitoinen kasvattaja haluaa aina sijoittaa oikean rodun ja oikean yksilön oikeaan kotiin. Siksi kasvattaja myös yleensä pyytää perhettä ensin käymään eikä lupaa pentua puhelimessa suoraan. Pentua ja oikeaa kasvattajaa etsiessä on myös ihan normaalia käydä useamman kasvattajan luona.

Kasvattajan ammattitaitoon kuuluu myös pennun valinta, vaikka toivomuksia saa ja pitää ilman muuta esittää, on tähän ammattitaitoon usein turvallista luottaa. Kasvattaja havainnoi pentuja niiden ensimmäiset 7-8 viikkoa ja tietää millaisia yksilöitä kukin on. Kun kasvattaja yhdistää tämän tiedon tietoihin koiran uudesta kodista saadaan sopivimpia yhdistelmiä.

Rodun kasvattaja osaa myös kertoa enemmän, mitä juuri kyseinen rotu tarvitsee voidakseen hyvin. Jonkin rodun turkinhoito voi olla hyvinkin aikaa vievää tai se tarvitsee erityistä koulutuksellista osaamista. Osalla roduista voi olla myös enemmän mahdollisia terveyshaittoja, joista kannattaa kysellä ihan rohkeasti. Joskus ihan loppumetreillä, näiden tietojen pohjalta saatetaan vielä päätyäkin johonkin toiseen rotuun.  Se on aina kaikkien etu, sillä tavoitteena on kuitenkin löytää juuri itselle sopiva rotu ja yksilö.

Sijoituskoira

Jos yhteistyö tuntuu lähtevän heti sujuvasti käyntiin kasvattaja saattaa ehdottaa sijoituspentua. Kaikista asioista on silloin sovittava huolellisesti ja kirjallisesti. Sijoituskoira on tyypillisesti lupaava koira, johon kasvattaja jättää itselleen jalostusoikeuden. Tämän oikeuden täytyttyä omistajuus siirtyy kokonaan koiran haltijalle. Koiran omistaja on siis ensin kasvattaja ja sopimuksen täyttyessä koiran haltijasta eli ihmisestä jolle pentu luovutettiin, tulee omistaja.

Huonoin syy sijoitussopimukseen on raha. Sijoituspentu on halvempi, mutta sijoitussopimus edellyttää vahvaa yhteistyöhalua ja aitoa intoa olla mukana kasvattajan työssä. Sijoituskoira on kasvattajalle kasvatustyön mahdollistaja, eli hyvin tärkeä. Jos yhteistyö ei toimi siitä kärsii jokainen osapuoli ja lihavatkin riidat ovat mahdollisia. Sijoituskoira on hyvä ratkaisu, jos kyseisen rodun kasvattaminen ja siihen liittyvät asiat kiinnostavat ja haluaa olla mukana aitiopaikalla kasvattajan tekemässä työssä.

Koiran hankinta tiivistetysti

  • Mieti rehellisesti onko sinulla aikaa koiralle. Jaksatko kouluttaa ja kasvattaa sen yhteiskuntakelpoiseksi.
  • Kestääkö taloutesi koirasta syntyvät kulut.
  • Älä koskaan hanki pentua pentutehtaasta. Jos epäilet, että pennun myyjä ei ole luotettava jätä sikseen.
  • Valitse rotu huolella. Käytä siihen runsaasti aikaa ja tutustu mahdollisimman moniin eri-ikäisiin rotua edustaviin yksilöihin.
  • Valitse kasvattaja huolella. Kasvattajan pitää tuntua luotettavalta ja keskustelun tulee sujua. Hyvä kasvattaja haastattelee sinua ja kertoo kasvattavansa rodun hyvät ja huonot puolet avoimesti.
  • Jos haaveilet rescue-taustaisesta koirasta, perehdy tämän erityisiin vaatimuksiin rescueyhdistysten avulla.

Lue myös laaja artikkelimme Koiranpennun koulutus.

Teksti Piia Collan, Koirapalvelu Collan

Tilaa Kuonon Uutiskirje

Kuonon postituslistalla kuulet ensimmäisenä, mitä Kuonossa tapahtuu.
Uutiskirjeessä järjestetään myös omia kilpailuja ja muuta mielenkiintoista.