Matkustatko koirasi kanssa ulkomaille? Suojaa lemmikkisi niljakkailta salamatkustajilta!

Jopa naapurimaissamme Ruotsissa ja Virossa esiintyy sisäloisia, joita ei tavata Suomessa. Tästä syystä ulkomailla matkustavan koiran sisäloishäätö on erityisen tärkeää pitää ajan tasalla.

Eläinten tuonti- ja vientisäädökset vaihtelevat maakohtaisesti. Maakohtaisilla säädöksillä pyritään estämään uusien sairauksien leviäminen maan lemmikkieläimiin. Sekä suolinkaisia, hakamatoja että heisimatoja esiintyy koko Euroopassa Suomea runsaammin.

Kun koira, kissa tai fretti tuodaan Suomeen Euroopan Unioniin kuuluvasta maasta, Norjasta tai Sveitsistä, eläin on lääkittävä ekinokokkoosia vastaan yhdestä viiteen vuorokautta ennen maahantuloa. Keski-Euroopassa hyvin yleinen ja myös Virossa, Tanskassa ja Venäjällä esiintyvä myyräekinokokkoosi on Suomessa lakisääteisesti vastustettava eläintauti. Ekinokokkiloista on tavattu pienissä määrin myös Ruotsissa.

Myyräekinokokki on heisimatoihin kuuluva sisäloinen, joka ei aiheuta oireita pääisäntäeläimelleen eli koiralle, mutta se saattaa aiheuttaa väli-isäntäeläimelle tai ihmiselle monilokeroisia rakkuloita, joita kehittyy yleensä maksaan. Ekinokokkoosi voi olla ihmiselle pahimmillaan hengenvaarallinen. Myyräekinokokki voi tarttua koirasta ihmiseen esimerkiksi ihmisen syödessä koiran ulosteen saastuttamia sieniä tai marjoja.

Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa matkustavalta lemmikiltä vaaditaan lemmikkieläinpassi, johon on kirjattu muun muassa lemmikin rokotukset sekä tiedot eläinlääkärin antamista heisimatolääkityksistä ennen maahantuloa. Passin tarkoituksena on osoittaa, että eläin on tunnistettavissa ja se täyttää EU:n alueelle säädetyt eläimen terveyttä koskevat tuontisäädökset.

Viiden vuorokauden säännön sijaan lemmikki on mahdollista lääkitä ekinokokkoosia vastaan myös niin kutsutun 28 vuorokauden säännön mukaan. Tällöin koira saa eläinlääkärin vastaanotolla sisäloislääkityksen kahdesti ennen matkaa minimissään yhden vuorokauden ja maksimissaan 28 vuorokauden välein toisistaan. Saatuaan molemmat heisimatolääkitykset koira saa matkustaa vapaasti kaikkien EU-maiden sekä Norjan, Islannin ja Sveitsin rajojen yli yhteensä 28 vuorokauden ajan. Suomeen palattuaan koiraa saa eläinlääkäriltä vielä yhden matolääkityksen, korkeintaan 28 vuorokauden kuluttua edellisestä lääkityksestä. Koiralle annetut lääkitykset kirjataan lemmikkieläinpassiin. Jos koira matkustaa usein, sen voi madottaa jatkuvasti 28 päivän välein.

Lääkitsemällä koirat heisimatolääkityksellä ennen Suomeen tuloa pyritään ehkäisemään myyräekinokokkiloisen leviäminen. Jo vuorokauden mittainen matka esimerkiksi koiranäyttelyyn Suomen rajojen ulkopuolelle vaatii koiran lääkitsemistä.

Ekinokokin lisäksi Euroopassa esiintyy myös muita sisäloisia. Pieni ranskalainen sydänmato on loinen, joka elää koiraeläimen keuhkovaltimoissa ja sydämen oikeassa kammiossa. Ensi kertaa Ranskassa havaittu loinen on levinnyt muualle Eurooppaan, Amerikkaan sekä Afrikkaan. Pientä sydänmatoa on havaittu myös suomalaisissa ketuissa.

Koira saa sydänmatotartunnan syödessään väli-isäntänä toimivan etanan tai kotilon. Aikuinen loinen voi elää koirassa useita vuosia ja aiheuttaa koiralle yskää ja muita hengitystieoireita sekä verenvuoto-oireita, jotka voivat johtaa koiran kuolemaan. Loisen aiheuttamat muutokset eläimen keuhkoissa voivat olla peruuttamattomia, joten matkustavalle koiralle suositellaan eläinlääkärin reseptillä saatavaa ennaltaehkäisevää loishäätöä.

Ranskalaisen sydänmadon lisäksi Etelä-Euroopassa tavataan myös amerikkalaista sydänmatoa, joka tarttuu koiraan hyttysten välityksellä. Amerikkalaisen sydänmadon aiheuttamat oireet muistuttavat ranskalaisen sydänmadon oireita, ja niiden hoito on erittäin hankalaa. Tästä syystä tartunnan ennaltaehkäisy lääkkeillä ja hyttysten pistojen estäminen on erittäin tärkeää. Ennaltaehkäisyyn käytetyt lääkkeet vaativat eläinlääkärin reseptin, ja lisäksi koira on hyvä suojata hyttysiä karkottavalla valmisteella.

Sydänmatojen lisäksi Euroopassa esiintyy myös ketun keuhkomatoa, joka tarttuu koiraan etanoiden välityksellä. Lisäksi eteläisessä Euroopassa tavattava koiran hakamato aiheuttaa pohjoisempana esiintyvää lajitoveriin vakavampia oireita. Etelä- ja Itä-Euroopassa esiintyy myös ihonalaiskudokseen hakeutuva koirien loinen, joka siirtyy koiraan hyttysestä. Loisen aiheuttama sairaus ihodirofilarioosi on zoonoosi, joten sen ennaltaehkäisy on tärkeää ennen kaikkea ihmisten kannalta.

Vaikka Suomeen saapuva koira vaaditaan lääkittäväksi vain ekinokokkoosia vastaan, on eläinlääkärin kanssa hyvä keskustella jo ennen ulkomaanmatkaa mahdollisista kohdemaassa esiintyvistä muistakin sisäloisista ja niiltä suojautumisesta. Lääkitsemällä matkustavan koiran ennaltaehkäisevästi vältytään matkalta mukaan tarttuvilta ikäviltä yllätyksiltä ja uusien loislajien leviämiseltä Suomeen.

Lue lisää lemmikkieläinten sisäloisista Euroopassa täältä.

Juttu on toteutettu yhdessä Orion Pharma Eläinlääkkeiden kanssa.