rotu

Tässä on maailman 14 vanhinta koirarotua! – Katso lista!

Koira kesyyntyi sudesta noin 15 000 vuotta sitten, uusimpien geneettisten tutkimusten mukaan mahdollisesti jopa 19 000- 32 000 vuotta sitten. Mutta mikä oli ensimmäinen tunnettu, varsinainen koirarotu?

Useimmat nykyiset koirarodut ovat syntyneet moninkertaisten roturisteymien tuloksena, ja siksi vanhimman alkuperäisen rodun selvittäminen on hankalaa.

Geneettiseltä perimältään vanhimmat, eli perimältään eniten susia muistuttavat, koirarodut on kuitenkin pystytty selvittämään, kerrotaan Science-lehdessä 2004 julkaistussa tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan 14 vanhinta, nykyään tunnetuista roduista, joita tutkimus luonnehtii ”ikivanhoiksi”, ovat:

1. saluki
2. akita
3. shar pei
4. afgaaninvinttikoira
5. alaskanmalamuutti
6. chow chow
7. lhasa apso
8. kiinanpalatsikoira
9. samojedi
10. shih tzu
11. siperianhusky
12. tiibetinterrieri
13. basenji
14. shiba inu

Miksi koira puree? – Tutkimus selvitti

Joulukuussa 2013 The Journal of the American Veterinary Medical Association (JAVMA) julkaisi tutkimuksen liittyen uhrin kuolemaan johtaviin koiran puremiin. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen pohjana käytettiin yhteensä 256 yksityiskohtaista sairaskertomusta vuosilta 2000–2009. Ne koottiin henkirikoksia ratkoneiden etsijöiden, eläinsuojeluvalvonnan viranomaisten sekä tutkijoiden haastattelujen pohjalta.

Yksi tutkimuksen merkittävimmistä johtopäätöksistä oli se, ettei koiran rotu ole vaikuttava tekijä uhrin kuolemaan johtaneissa purematapauksissa. Vain 18 prosentissa tutkimuksen tapauksista koiran rotu pystyttiin varmuudella tunnistamaan. Näissä 45 tilanteessa tunnistettiin yli kahdenkymmenen eri rodun edustajia. Yli 80 prosentissa purematapauksista koiran rotua tai rotuja ei pystytty varmuudella määrittelemään. Kuitenkin lähes kaikissa uutisoiduissa tapauksissa media oli nimennyt ihmisen kimppuun hyökänneen koiran jonkin tietyn rodun edustajaksi.

Tutkimus paljastaa, että suurin osa uhrin kuolemaan johtaneista koiran puremista olisi voitu estää. Yleisimpiä syitä kuolemaan johtaneeseen puremaan olivat:

1) Terveen, puolustuskykyisen ihmisen puuttuminen tilanteesta (87 %)
2) Uhrilla ei ollut mitään suhdetta koiraan (85 %)
3) Koiran omistaja ei ollut kastroinut/steriloinut koiraa (84 %)
4) Uhrin heikentynyt kyky (johtuen joko iästä tai terveydentilasta) käsitellä koiraa (77 %)
5) Omistaja piti koiraa pihakoirana eikä perheen lemmikkinä (76 %)
6) Omistajan aiempi väärinkäytös koiraa kohtaan (37 %)
7) Koiran pahoinpitely tai laiminlyönti (21 %)

Yli 80 prosentissa tapauksista toteutui neljä tai useampi yllämainituista syistä.

Koiralla on taipumus muodostaa suhde ihmiseen, tulla riippuvaiseksi ihmisestä ja luottaa omistajiensa ohjaukseen tuntemattomissa tilanteissa. Tutkimuksen mukaan on harvinaista, että lemmikkinä pidetty koira aiheuttaa ihmiselle vakavia vammoja. Sellaiset koirat, joilla ei ole säännöllisiä, positiivisia kontakteja ihmisten kanssa, suojelevat todennäköisemmin itseään uhkaavassa tai stressaavassa tilanteessa hyökkäämällä.

Koirien puremia pystytään estämään parantamalla koirien ja niiden omistajien suhdetta. Ihmisten on myös tärkeää oppia tuntemaan koirien käyttäytymistä paremmin ja kiinnittää huomiota erityisesti lasten turvallisuuteen koirien lähettyvillä. Tärkeintä on ymmärtää, että suurin osa koirien puremista on torjuttavissa ihmisten toiminnalla.

 

Lähde: National Canine Research Council