Kaikille koiraharrastajille rotuun tai karvanlaatuun katsomatta

Koiran geenitestaus kannattaa – Lue miksi!

MyDogDNA on suomalainen palvelu, joka auttaa omistajaa tuntemaan koiransa paremmin. Palvelun on luonut Genoscoper-niminen suomalaisyritys, joka on kehittänyt ennennäkemättömän tavan testata koiran perimästä yhdellä testillä yli sata geenimutaatiota sekä paljon muuta.

– DNA-testausta on ruvettu tekemään, koska koirilla on paljon roduille ominaisia, perinnöllisiä sairauksia. Kun niitä on ruvettu etsimään, on löydetty korrelaatioita DNA:sta, eli jos siellä on tietty mutaatio, koira saattaa sairastua, valottaa Genoscoperin johtaja Tuomas Poskiparta.

Koiran DNA kartoitettiin vuonna 2005, ja siitä lähtien on kehitetty erilaisia DNA-testejä yksittäisten sairauksien havaitsemiseksi. Koirilla tunnetaan noin 600 perinnöllistä sairautta tai ominaisuutta, mutta vain murto-osaan on olemassa geenitesti. Uusia geenimutaatioita löytyy kuitenkin jatkuvasti, kun koiran perimää tutkitaan yliopistoissa ympäri maailmaa. Yksittäistä testiä kokonaisvaltaisempi MyDogDNA paljastaa koiran perimästä lähes kaiken, mitä siitä toistaiseksi voidaan saada selville.

– On myös paljon ulkoisia ominaisuuksia, joista saadaan tietoa testin avulla, esimerkiksi turkin väri, turkin tyyppi sekä koiran koko, Poskiparta kertoo.

Apua jalostusyksilöiden valinnassa

Genoscoperin perustajan, tutkija Hannes Lohen mukaan geenitestauksen tärkein päämäärä on koirien monimuotoisuuden kartoittaminen ja lisääminen. Maan sisällä koirapopulaatiot ovat usein pieniä, ja jalostukseen käytetään toistuvasti samoja koiria, mikä luonnollisesti vähentää rodun monimuotoisuutta.

– On tärkeää tietää, mitä pentueelta haetaan, Lohi painottaa.

Jalostuksessa tulee edelleen kiinnittää huomiota erityisesti koiran fenotyyppiin, eli persoonaan, ulkonäköön, luonteeseen ja muihin havaittavissa oleviin ominaisuuksiin. Koiran genotyyppi eli se, miltä geeniperimä näyttää, voi kuitenkin tarjota uutta näkökulmaa sopivien jalostuskoirien etsimiseen.

Kasvattajalle MyDogDNA ja koiran geeniperimän kartoitus ovat hyödyllisiä myös silloin, kun rotuun halutaan tuoda niin sanotusti uutta verta ulkomailta. Tutkijat ovat huomanneet, että saman maan sisällä rodun monimuotoisuus on melko vähäistä, mutta eri maissa asuvat koirat ovat usein perimältään erilaisia.

– Kun koiria tuodaan jalostuskäyttöön ulkomailta, olisi tärkeää tietää, mitä oikeastaan tuodaan, onko tuontitavara sellaista, että sitä kannattaa ylipäätään tuoda, vai pitäisikö välillä tuoda jostain muualta, Lohi perustelee.

Mitä kannattaa kertoa?

Omistaja voi koiransa testattuaan nähdä esimerkiksi sen, mitä sairauksia tämä kantaa joko vallitsevana eli dominoivana tai väistyvänä eli resessiivisenä. Dominoiva sairausgeeni näkyy koiran fenotyypissä sairauden ilmenemisenä.

Suurin osa koirien sairauksista periytyy kuitenkin resessiivisesti. Resessiivisesti peritty ominaisuus näkyy koiran fenotyypissä vasta silloin, kun koiran molemmilta vanhemmilta perityt geenimuodot ovat tautia aiheuttavia.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun kaksi resessiivisen sairausalleelin omaavaa yksilöä risteytetään, tilastollisesti yksi neljäsosa pennuista sairastuu.

Testaaminen tuo mukanaan myös eettisiä ongelmia. Tutkijat tasapainoilevat jatkuvasti olemassa olevan tiedon ja sen hyödyntämiseen liittyvien kysymysten kanssa. Mikä aiheuttaa tarpeetonta huolta asioista, joille ei voida tehdä mitään? Mitä on näin ollen parempi jättää kertomatta omistajille ja kasvattajille?

– Jos kasvattajat pyrkivät liikaa sulkemaan pois tiettyjä, terveyttä vaarantavia ominaisuuksia, joudutaan tilanteeseen, jossa monimuotoisuus ja näin ollen rodun terveys kärsii huomattavasti, Poskiparta selventää.

Vaikka DNA-testauksella pyritään karsimaan roduista sairauksia, ei se välttämättä tarkoita sitä, että vain kaksi täysin tervettä koiraa tulisi risteyttää keskenään. Tärkeintä on tuntea koiran perimä ja käyttää siitä saatavaa tietoa hyväksi jalostusta koskevissa päätöksissä.

Eläinlääkärin työ helpottuu, kun koiran perimä on selvillä

Eläinlääkäri saa geenitestistä vahvan pohjatiedon koiran terveydenhuoltoon.

Jos eläinlääkäri pystyy näkemään, kantaako koira tiettyä tautimutaatiota, hän voi yhdistää perimää koskevat tutkimustulokset kliinisiin, eli lääketieteellisiin tutkimuksiin ja ottaa ne huomioon hoitaessaan eläintä. Näin esimerkiksi tiettyjä sairausepäilyjä voidaan sulkea pois.

Koirien perimän testaaminen on paljastanut paljon uutta tietoa tutkijoille, ja myös yllätyksiä on tullut.

– MyDogDNA:lla on tutkittu monia rotuja, ja palvelu on löytänyt paljon mutaatioita, joiden olemassaolosta ei edes tiedetty kyseisissä roduissa aiemmin. Vaikka uusia mutaatioita löytyy yliopistotutkimuksessa jatkuvasti, kukaan ei tietenkään testaa kaikkia rotuja, eikä minkään mutaation varsinaista levinneisyyttä tiedetä, Lohi kertoo.

Testaaminen onnistuu kotona

MyDogDNA-palvelun kautta kuka tahansa voi tilata verkosta testipaketin, ottaa koiransa poskesta poskisolunäytteen joko itse, eläinlääkärillä tai auktorisoidun näytteenottajan luona ja sitten lähettää sen analysoitavaksi. Kun tulokset ovat valmiit, niitä pystyy tarkastelemaan kirjautumalla MyDogDNA-tietokantaan. Palvelun avulla esimerkiksi kasvattaja voi etsiä perimältään erilaisia yksilöitä risteytettäväksi ja edesauttaa näin rodun monimuotoisuuden kasvamista.

Poskiparran mukaan tähän mennessä on testattu vajaa 10 000 koiraa, joista suurin osa Suomessa. Hänen arvionsa mukaan kuitenkin jo vuoden päästä tilanne on toinen, sillä MyDogDNA on ainut kaiken kattava testi maailmassa ja jo tällä hetkellä arviolta 30 prosenttia testatuista koirista on ulkomaalaisia.

Koiran perimän testauksesta hyötyvät siis sekä omistaja, kasvattaja että eläinlääkäri. Puhumattakaan niistä hyödyistä, joita testaus tuo koiralle itselleen ja koko sen rodulle.

Monimuotoisuuden lisääminen ja perinnöllisten sairauksien vähentäminen, sekä yksinkertaisesti oman lemmikkinsä alkuperän tunteminen ovat erittäin tärkeitä välietappeja matkalla kohti terveempää ja elinvoimaisempaa ihmisen parasta ystävää.

Lue lisää koirien geenitestauksesta ja tutustu MyDogDNA-palveluun tarkemmin täällä.

Muut sarjassa ilmestyneet jutut:

Vaihtelua perimään roturisteytyksillä

Pienestä kannasta lähtenyt pohjanpystykorva on perimältään monimuotoisimpia rotuja

Tryffelikoirien kasvattajalle geeneillä on väliä

Kuva: MyDogDNA

Juttu on toteutettu yhteistyössä MyDogDNA:n kanssa.

Liity Kuonon
Koiraperheeseen 🐶

Saa sähköpostiisi kuukausittain yhteenveto parhaista koiranhoitoon liittyvistä artikkeleista, liity mukaan arvontoihin ja saa alennuksia koiratuotteista!

Scroll to Top